План роботи атестаційної комісії Міжгірського професійного ліцею у 2017-2018 навчальному році


з/п
Зміст роботи Термін Відповідальний
1. Підготовка та виконання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році до 20 вересня Директор
2. Створення атестаційної комісії до 20 вересня Директор
3. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:
– розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;
– планування роботи атестаційної комісії;
– складання графіка засідання атестаційної комісії.
10 вересня Голова атестаційної комісії
4. Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників. вересень Заступник голови атестаційної комісії
5. Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників. вересень Голова, члени атестаційної комісії
6. Подання списків педагогічних працівників, які атестуються в черговому порядку, прийом заяв від педагогічних працівників та подання дирекції (педагогічної ради) ліцею на позачергову атестацію 20 вересня – 10 жовтня Секретар атестаційної комісії
7. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:
– уточнення списків педагогічних працівників, що атестуються;
– розгляд заяв педагогічних працівників та подання дирекції (педагогічної ради) ліцею на позачергову атестацію
18 жовтня Голова атестаційної комісії, cекретар атестаційної комісії
8. Підготовка та видання наказу «Про атестацію
педагогічних працівників»
19 жовтня Голова атестаційної комісії, секретар атестаційної комісії
9. Закріплення членів атестаційної комісії за
педагогами, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації.
до 20 жовтня Голова атестаційної комісії
10. Складання планів індивідуальної підготовки і проходження атестації педагогами, які атестуються. до 30 жовтня Секретар атестаційної комісії, голови методичних комісій, члени атестаційної комісії
11. Відвідування навчально-виховних заходів в ході вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації) листопад –
до15 березня
Члени атестаційної комісії
12. Засідання атестаційної комісії (за потребою) листопад – березень Голова атестаційної комісії
13. Провести засідання педагогічних рад, виробничих нарад з розгляду атестаційних матеріалів. січень Директор
14. Проведення засідань методичних комісій з розгляду питань оцінки діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їх роботи березень Голови методичних комісій, члени атестаційної комісії
15. Оформлення атестаційних листів, ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками. до 1 березня Секретар атестаційної комісії
16. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень про присвоєння кваліфікаційних категорій (відповідність раніше присвоєним категоріям), присвоєння педагогічних звань, порушення клопотання перед
атестаційними комісіями вищого рівня.
до 28 березня Голова атестаційної комісії, члени атестаційної комісії
18. Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідань атестаційної комісії. квітень Секретар атестаційної комісії
19. Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів. травень Голова атестаційної комісії
20. Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року. травень Секретар атестаційної комісії