Белень Марія Михайлівна


Загальні відомості

Працює над проблемою: поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання на уроках української мови та літератури
Посада: викладач
Освіта: вища
Спеціальність: українська мова і література, вчитель української мови і літератури середньої школи
Навчальній заклад: 1972, Івано-Франківський державний інститут ім. В.С.Стефаника
Стаж педагогічної роботи: 50р.
Кваліфікація: викладач української мови і літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання: старший викладач
Предмети, які викладає: українську мову та літературу
Форма та результати підвищення кваліфікації: 2016, ЗІППО, українська мова і література ,ЗІ СПК 023804 від 17.06.2016.

Педагогічна діяльність

Мета атестації: підвищити рівень педагогічних знань та підтвердити кваліфікаційну категорію «викладач вищої категорії»
Методична проблема: поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання на уроках української мови та літератури

Методичні напрацювання

Розробки уроків

 • Січень 2013
 • О.Довженко. «Зачарована Десна». Автобіографічна основа кіноповісті

  Мета:
  навчальна: показати неповторність твору; допомогти учням усвідомити ідейно-художні особливості кіноповісті;
  розвиваюча: розвивати навички аналізу прозового твору, вміння працювати з додатковою літературою;
  виховна: виховувати повагу до родини, любов до природи; почуття відповідальності за майбутнє своєї країни.

 • Лютий 2014
 • Збірник завдань професійного спрямування з української мови для учнів професії виробник художніх виробів з дерева
  Даний збірник складається з двох частин. З орієнтацією на загальну професійну освіту в ньому підібрані професійна лексика і фразеологія, науково-технічні й виробничі терміни. Залучені різні види творчих вправ, у тому числі текстового характеру, спрямованих на піднесення культури української мови, на самостійну роботу учнів із мовним матеріалом.
  Система вправ дозволяє формувати навички користування як окремими орфо- чи пунктограмами, так і правописом у цілому.
  Завдання збірника – допомогти викладачам-словесникам у проведенні уроків української мови, як під час роз’яснення нового матеріалу, так і під час закріплення.
  Для викладачів ПТНЗ, учнів, студентів, а також для всіх, хто цікавиться українською мовою.

 • Грудень 2014
 • Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Стилістичні особливості значущих частин слова.
  Мета:
  навчальна: повторити, поглибити і закріпити знання і навички з морфологічної будови слова, правопису та стиліс¬тичних можливостей основних морфем;
  розвиваюча: розвивати спостережливість, вдумливість при підборі слів різ¬ної структури;
  виховна: виховувати прагнення до постійного підвищення культури власного мовлення.

 • Березень 2015
 • Ціна людського щастя (за п’єсою І.Франка «Украдене щастя»)

  Мета: навчальна: ознайомити учнів із драмою І. Франка, розкрити її зміст, проаналізувати образи;
  розвивальна: удосконалювати вміння та навички аналізувати художні образи, чітко ставити запитання, аргументовано висловлювати власну точку зору;
  виховна: виховувати у ліцеїстів загальнолюдські цінності.

 • Жовтень 2016
 • Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації. Класифікація речень за будовою. Синтаксичні норми.

  Мета:
  навчальна: допомогти учням осмислити роль і місце собору у долі людей; ствердити думку про те, що собор у романі – символ духовної краси людини, її особистої причетності до історичного буття народу і людства в цілому; розкрити філософське значення роману; його злободенність, духовно-історичну цінність;
  розвиваюча: розвивати вміння висловлювати особисту точку зору з приводу проблем, які обговорюються;
  виховна: виховувати почуття патріотизму, моральної чистоти, глибокої духовності.
  Доповідь «Ефективність використання інтерактивних технологій на уроках української літератури».
  Мета: поділилася досвідом роботи, наголошуючи на різноманітності форм і методів цієї технології та широких можливостях використання їх на різних етапах уроку.

 • Листопад 2017
 • Література рідного краю. Андрій Дурунда. Огляд творчості. Оповідання «Тече вода каламутна…»

  Мета:
  навчальна: ознайомити учнів із творчістю А.Дурунди, проаналізувати оповідання «Тече вода каламутна…», розкрити сюжетно-композиційні та жанрові особливості твору;
  розвиваюча: розвивати в учнів уміння та навички образного аналізу оповідання, визначати його конфлікт і проблеми, вміння влучно добирати цитати, давати повну вичерпну відповідь на поставлені запитання;
  виховна: виховувати вміння визначати свій сенс життя і виховувати загальнолюдські цінності, розвивати інтерес до літератури рідного краю.

Методичні розробки

 • Січень 2012
 • Виховна година
  Життя – це мить, зумій його прожити

  Мета: допомогти учням зрозуміти смисл людського життя, визначити своє місце в ньому, сприяти вихованню в них людяності, чесності, працьовитості, відповідальності, любові до людей, до рідної землі.

 • Січень 2013
 • Виховна година
  Гетьмани України

  Мета: розповісти про одну з найдемократичніших сторінок історії нашого народу – гетьманства, виховувати в учнів інтерес до історії нашої держави.

 • Січень 2014
 • Виховна година
  Природа – це казка, яку треба читати серцем

  Мета: поглибити знання учнів про природу та її багатства, сприяти вихованню в них любові до природи, готовності берегти і примножувати її багатства.

 • Січень 2015
 • Бесіда
  Дзвени, пісне!

  Мета: розповісти учням про піднесення народної духовності, про історичне значення народних пісень, згадати колискові дитинства, прививати любов до пісні.

 • Березень 2016
 • Бесіда
  Ти – громадянин України

  Мета: ознайомити учнів з історією України, шляхом становлення її незалежності; розширити і поглибити поняття громадянськості, розвивати в дітей прагнення бути свідомим громадянином, патріотом України; виховувати любов до рідної землі.

 • Листопад 2016
 • Диспут
  Щастя. Як ми розуміємо його?

  Мета: поглибити знання учнів про диспут і його проведення, розширити розуміння поняття «щастя», виховувати людяність, працьовитість, любов до людей, чесність.

 • Грудень 2016
 • Виховна година «Україна і Верховина – два крила нашої любові

  Фотоальбом «Мій рідний край»

Доповіді на засіданнях методичної комісії

 • Жовтень 2014

Позанавчальна діяльність

Виховні заходи

 • Жовтень 2012
 • Листопад 2012
 • Грудень 2012
 • Лютий 2013
 • Березень 2013
 • Квітень 2013
 • Вересень 2013
 • Листопад 2013
 • Березень 2014
 • Листопад 2014
 • Лютий 2012
 • Березень 2015
 • Травень 2015
 • Лютий 2016
 • Вересень 2016
 • Жовтень 2016
 • Грудень 2016
 • Березень 2017
 • Квітень 2017