Медулич Оксана Миколаївна

Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він - справжній учитель

Загальні відомості

Працює над проблемою: розвиток критичного мислення учнів на уроках світової літератури
Життєве кредо: Де є любов, там є життя
Посада: викладач
Освіта: вища
Спеціальність: філолог, викладач російської мови, російської та світової літератури
Навчальній заклад: Ужгородський національний університет
Стаж педагогічної роботи: 12р.
Кваліфікація: викладач російської мови, російської та світової літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання: немає
Предмети, які викладає: світова література
Форма та результати підвищення кваліфікації: курси підвищення кваліфікації методистів при інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, університету менеджменту освіти при Національній академії педнаук України, 2012 рік, свідоцтво 12СПК 805743; ЗІППО, 2008 рік, викладачів світової літератури, пройшла курси за програмою «Intel® Навчання для майбутнього»

Педагогічна діяльність

Мета атестації: підвищення рівня знань учнів, впровадження інноваційних технологій, нових форм, методів та засобів навчання, встановлення вищої кваліфікаційної категорії
Методична проблема: розвиток критичного мислення учнів на уроках світової літератури

Методичні напрацювання | Методична робота

Розробки уроків

 • Майстер і Маргарита» - роман-міф, його джерела, трансформація міфічних мотивів. Поєднання реальності та фантастики в романі. «Московські» та «єршалаїмську» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку. Особливості композиції твору – «роман у романі».

 • Творчість Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні і творчі шукання й здобутки письменника.

 • Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм, акмеїзм, футуризм). Трагічні долі митців цієї доби.

 • Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Своєрідність художнього вирішення конфлікту Краси й Моралі. Парадоксальність характеру Доріана Грея.

 • «Кровотечі. Класифікація кровотеч. Перша допомога при кровотечах».

 • «Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми. Трагізм долі митця ( майстра)».

 • Ф.М.Достоєвський. «Еволюція образу Раскольнікова й розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини».
  «Система образів роману «Злочин і кара», значення і символіка його назви».

Методичні розробки

Доповіді на засіданнях методичної комісії

 • Жовтень 2015

Участь в олімпіадах, конкурсах, оглядах

 • Січень 2017

Позанавчальна діяльність

Виховні заходи

 • Вересень 2014
 • Січень 2015
 • Березень 2015
 • Березень 2016
 • Квітень 2017

Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб пробудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху

(В.О.Сухомлинський)

Індивідуальні форми методичної роботи:

 • допомога викладачам та майстрам виробничого навчання у створенні методичних розробок відкритих уроків із застосуванням інноваційних технологій навчання;
 • підготовка методичних напрацювань педагогів для участі в обласних конкурсах та виступах на методичних секціях;
 • індивідуальні консультації з головами методичних комісій про організацію роботи та з педагогами у вибору іноваційних методів навчання для проведення уроків різних типів;
 • індивідуальні консультації при проходженні педагогами курсів підвищення кваліфікації;
 • індивідуальні консультації з головами методичних комісій щодо організації роботи методичних комісій;
 • допомога у створенні електронної бази комплексно-методичного забезпечення з предметів і професій;
 • консультація при вивченні та впровадженні перспективного педагогічного досвіду.

 

Групові консультації:

 • з питань організації та проведення І, ІІ етапів олімпіад
 • з питань розробки завдань для проведення директорських контрольних робіт
 • з питань підготовки матеріалів до друку.

 

Участь у роботі атестаційної комісії (секретар атестаційної комісії ліцею)

Організація роботи з атестації педагогічних кадрів (складання та контроль перспективного плану атестації):

 • оформлення списків педагогічних працівників, які підлягають атестації;
 • розроблення графіку роботи атестаційної комісії та плану-графіку проведення атестації педагогічних працівників;
 • вивчення рівня педагогічної діяльності працівників, які атестуються;
 • підготовка матеріалів до атестаційної комісії ІІІ рівня;
 • оновлення матеріалів куточка атестації у методичному кабінеті;
 • організація вивчення діяльності педагогічних працівників, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в методичній роботі та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виробничого та виховного процесів;
 • індивідуальна робота з педпрацівниками, які атестуються, надання допомоги у підготовці творчого звіту;
 • оформлення матеріалів за результатами атестації педагогічних працівників.