Медулич Оксана Миколаївна

Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він - справжній учитель

Загальні відомості

Працює над проблемою: розвиток критичного мислення учнів на уроках світової літератури
Життєве кредо: Де є любов, там є життя
Посада: методист
Освіта: вища
Спеціальність: філолог, викладач російської мови, російської та світової літератури
Навчальній заклад: Ужгородський національний університет
Стаж педагогічної роботи: 12р.
Кваліфікація: викладач російської мови, російської та світової літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання: немає
Предмети, які викладає: світова література
Форма та результати підвищення кваліфікації: курси підвищення кваліфікації методистів при інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, університету менеджменту освіти при Національній академії педнаук України, 2012 рік, свідоцтво 12СПК 805743; ЗІППО, 2008 рік, викладачів світової літератури, пройшла курси за програмою «Intel® Навчання для майбутнього»

Педагогічна діяльність

Мета атестації: підвищення рівня знань учнів, впровадження інноваційних технологій, нових форм, методів та засобів навчання, встановлення вищої кваліфікаційної категорії
Методична проблема: розвиток критичного мислення учнів на уроках світової літератури

Методичні напрацювання | Методична робота

Розробки уроків

 • Майстер і Маргарита» - роман-міф, його джерела, трансформація міфічних мотивів. Поєднання реальності та фантастики в романі. «Московські» та «єршалаїмську» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку. Особливості композиції твору – «роман у романі».

 • Творчість Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні і творчі шукання й здобутки письменника.

 • Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм, акмеїзм, футуризм). Трагічні долі митців цієї доби.

 • Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Своєрідність художнього вирішення конфлікту Краси й Моралі. Парадоксальність характеру Доріана Грея.

 • «Кровотечі. Класифікація кровотеч. Перша допомога при кровотечах».

 • «Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми. Трагізм долі митця ( майстра)».

 • Ф.М.Достоєвський. «Еволюція образу Раскольнікова й розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини».
  «Система образів роману «Злочин і кара», значення і символіка його назви».

Методичні розробки

Доповіді на засіданнях методичної комісії

 • Жовтень 2015

Участь в олімпіадах, конкурсах, оглядах

 • Січень 2017