Рущак Галина Василівна

Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться

Загальні відомості

Працює над проблемою: удосконалення змісту професійної освіти на основі вивчення та впровадження в навчальний процес нових форм та методів навчання, спрямованих на краще засвоєння учнями системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і загальний розвиток
Посада: викладач
Освіта: вища
Спеціальність: загальнотехнічні дисципліни та праця
Навчальній заклад: Дрогобицький педінститут ім. Івана Франка
Стаж педагогічної роботи: 33р.
Кваліфікація: вчитель загальнотехнічних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання: викладач-методист
Предмети, які викладає: креслення, основи галузевої економіки і підприємництва, економіку
Форма та результати підвищення кваліфікації: курси підвищення кваліфікації викладачів спецдисциплін при інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, університету менеджменту освіти при Національній академії педнаук України, 2012 рік, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 805743
Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 рік), Почесний диплом педагогічного видавництва «Плеяда» за узагальнення та популяризацію власного педагогічного досвіду у 2015-2016 навчальному році; Грамота видавництва «Шкільний світ» за участь у конкурсі «Панорама творчих уроків» ( 2016 рік)
e-mail: rgv50@ukr.net

Педагогічна діяльність

Мета атестації: підвищення рівня теоретичних і практичних знань та необхідність оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань. Впровадження інноваційних технологій, нових форм, методів та засобів навчання
Методична проблема: удосконаленням змісту професійної освіти на основі вивчення та впровадження в навчальний процеснових форм та методів навчання, спрямованих на краще засвоєння учнями системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і загальний розвиток

Методичні напрацювання

Розробки уроків

 • Лютий 2010
 • Розрізи, їх класифікація. Простий повний розріз

  Мета: Дати поняття про розрізи, їх класифікацію та позначення на кресленнях. Засвоїти правила виконання простих розрізів.

  Виховна і розвиваюча мета: Розвивати логічне та образне мислення, мову графіки. Виховувати дисциплінованість, чесність, самостійність.

  Обладнання: Опорні конспекти, структурно-логічні схеми - конспекти, підручники з креслення, ГОСТ 2.305-68.

  Розрізи, їх класифікація. Простий повний розріз
 • Травень 2011
 • Умовні графічні позначення на електричних схемах

  Мета: Узагальнити знання учнів про елементи електричних кіл, їх призначення та читання номінальних величин опору та ємності.

  Виховна та розвиваюча мета: Виховувати в учнів працелюбність та взаємовиручку, прищеплювати інтерес до предмета. Розвивати логічне мислення. Формувати вміння вирішувати проблемні ситуації. Виховувати ерудованість та чесність.

  Обладнання: Таблиці. Стенди. Окремі радіодеталі.

  Умовні графічні позначення на електричних схемах
 • Травень 2012
 • Урок-конкурс: читання робочих креслень деталей

  Мета: Узагальнити і систематизувати вивчений матеріал по темі "Вступ в курс креслення", удосконалити вміння і навички у застосуванні цих знань при читанні робочих креслень деталей. Розвивати логічне мислення, формувати вміння вирішувати проблемні ситуації. Виховувати ерудованість, наполегливість, любов до графічної інформації.

  Урок-конкурс: читання робочих креслень деталей
 • Травень 2013
 • Підсумковий урок-гра з будівельного креслення

  Навчальна мета: перевірити вміння учнів застосовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях, мобілізувати учнів на активне оволодіння програмовим матеріалом.

  Розвиваюча мета: розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, акуратність.

  Виховна мета: формувати інтерес учнів до предмета.

  Підсумковий урок-гра з будівельного креслення - Word
 • Травень 2014
 • Травень 2015
 • Лютий 2016

Розробки презентацій

 • Травень 2012
 • З історії креслення

  Дана презентація стане в нагоді педагогічним працівникам при проведенні перших уроків з креслення.

  З історії креслення
 • Я - українка і цим горджуся

  Нашій мові - одній з найдавніших, найбагатших і наймилозвучніших мов світу - загрожує небезпека. Відомо: нема мови - нема народу, зникає етнос.

  Я - українка і цим горджуся
 • Перерізи, призначення та позначення їх на кресленнях

  Перерізи
 • Робітнича професія: креатив та формула успіху з професії «слюсар з ремонту автомобілів»

  Мета: удосконалення якості професійно-технічної освіти, підвищення навчальних досягнень і зацікавленості учнів у вивченні предметів професійно-теоретичної підготовки, формування і розвитку учнівської молоді, як професіонала й особистості.

  Навчально-педагогічний проект - PowerPoint
 • Квітень 2013
 • Лютий 2014
 • Травень 2015
 • Презентація звіту методкомісії загальнопрофесійних дисциплін та слюсарних професій за 2014-2015р.

 • Травень 2016
 • Вих.тренінг «Твої життєві цінності»
  Командир УПА Роман Шухевич
  Україна Єдина
  НАДІЯ САВЧЕНКО: УКРАЇНСЬКА ЖАННА Д'АРК
  Cвітлій пам’яті Українцям Героям Майдану!!!
  А. Шептицький

Методичні розробки

 • Квітень 2010
 • Травень 2010
 • Інноваційний проект: Я - особистість. Я – ліцеїст. Я - громадянин

  Мета: прищеплювати і розвивати морально-патріотичні почуття особистості; формувати провідну національну цінність – родинність, виховувати любов і шану до найближчих і найрідніших людей – матері і батька, повагу до землі, праці, людей праці; любити і завжди пам’ятати місце де народився, рідну оселю, свій народ, рідну мову, неньку – Україну; розширювати духовний світ учнів, знання з історії України, географії, української мови і літератури та культури

  Інноваційний виховний проект: Я - особистість. Я – ліцеїст. Я - громадянин.
 • Травень 2011
 • Методичний посібник для участі в панорамі педагогічної творчості «Професійно-технічна освіта Закарпаття – 2011»: cтруктурно-логічні схеми-конспекти для учнів ПТНЗ з галузевої економіки будівельного профілю

  Методичний посібник розрахований передусім на учнів ПТНЗ будівельного профілю. Структурно-логічні схеми-конспекти заповнюються учнями як на заняттях з галузевої економіки разом із викладачем так і самостійно вдома. Застосування даного проекту дає можливість подати учням великий обсяг навчального матеріалу по темі, сприяє кращому його засвоєнню через зорові відчуття. Учні вчаться розмірковувати, робити висновки, узагальнювати і т.д. Але найбільший ефект використання структурно – логічних схем – конспектів учнями – вироблення в них послідовного, логічного мислення, яке необхідне як при вивченні галузевої економіки так і при вирішенні різних життєвих ситуацій.

  Методичний посібник: cтруктурно-логічні схеми-конспекти для учнів ПТНЗ з галузевої економіки будівельного профілю
 • Квітень 2012
 • Методичний посібник: тести та практичні завдання для перевірки знань учнів ПТНЗ з креслення

  Посібник призначений як для проведення тематичного оцінювання так і для перевірки знань та практичних вмінь учнів з окремих тем креслення. Його можна використовувати в ПТНЗ, які готують робітників з наступних професій: слюсар з ремонту автомобіль слюсар-електрик з ремонту електроустаткування; муляр, штукатур, лицювальник-плиточник; виробник художніх виробів з дерева; столяр.
  Матеріали посібника побудовано із урахуванням принципів логічної послідовності, наступності та доступності. Він сприятиме політехнічній освіті учнів. Зміст завдань відповідає діючим програмам, що входять до державних стандартів з професії.
  Кожна тема представлена різною кількістю завдань, які поділяються на три частини. Перша третина завдань оцінюється в 1 бал, друга – в 2 бали, третя - в 3 бали. Суму балів нарахованих за всі правильно виконані учнем завдання переводяться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання досягнень учнів за шкалою, що наведена в кожній темі.

 • Травень 2015
 • Лабораторно – практичні роботи з допусків і технічного вимірювання

 • Формування патріотичних та громадянських якостей особистості учня засобами національно-патріотичного виховання в Міжгірському професійному ліцеї

  (З досвіду роботи класного керівника)

 • Травень 2016
 • Робочий зошит для практичних робіт з предмета «Технічне креслення»

 • Травень 2009
 • Повноцінне і раціональне харчування-основа здорового способу життя

 • Квітень 2010
 • Демографічні проблеми в Україні

 • Травень 2012
 • Видатні люди, уродженці Міжгірського району

 • Лютий 2013
 • Світ професії муляр, штукатур, лицювальник-плиточник

 • Травень 2015
 • Вих.тренінг Твої життєві цінності
  Україна моя Батьківщина

Доповіді на засіданнях методичної комісії

 • Січень 2015
 • Травень 2015
 • Грудень 2015
 • Березень 2016
 • Квітень 2016

Публікації у засобах масової інформації

 • Жовтень 2011
 • Розробка уроку на тему: «Розрізи, їх класифікація. Простий повний розріз». Інформаційно-методичний збірник«Вісник – 3/2011»

 • Листопад 2012
 • Газета «Верховина». Стаття «Імідж робітничих професій через реалізацію інноваційних проектів»

 • Розробка уроку на тему: «Читання робочих креслень деталей. Інформаційно-методичному збірнику «Вісник – 3,4/2012»

 • Вересень 2013
 • Збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення», виданий ІПО ІПП УМО Національної академії педагогічних наук України. Стаття «Формування в учнів інтересу до вивчення креслення»

 • Жовтень 2013
 • Січень 2014
 • Квітень 2014
 • Розробка уроку на тему: «Побудова третьої проекції за двома заданими проекціями»». Інформаційно-методичний збірник «Вісник – 1/2014»

 • Липень 2014
 • Збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення», виданий ІПО ІПП УМО Національної академії педагогічних наук України. Стаття «Реалізація проектних технологій в Міжгірському професійному ліцеї»

 • Серпень 2014
 • Газета «Верховина». Стаття «Реалізація проектних технологій в Міжгірському професійному ліцеї»

 • Вересень 2014
 • Журнал «Профтехосвіта». Розробка уроку на тему: «Побудова третьої проекції за двома заданими проекціями»

 • Березень 2016
 • Червень 2016
 • Газета «Профтехосвіта» розробка уроку «Загальні відомості про ескізи. Прийоми обмірювання деталей»

 • Вересень 2017
 • Збірник матеріалів VIII всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення». Стаття «ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ТА ГРОМАДЯНСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЗАСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В МІЖГІРСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ»

Участь в олімпіадах, конкурсах, оглядах

 • Лютий 2012
 • Затверджено детальні програми виробничої практики та переліки пробних кваліфікаційних робіт для атестації

 • Квітень 2013
 • Участь в науково-практичній інтернет – конференції «Інноваційна професійноч - технічна освіта: пошуки шляхів оновлення», проведеною ІПО ІПП УМО Національної академії педагогічних наук України.

 • Червень 2013
 • Виступ на звітно-виборній конференції Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства « Просвіта»

  Як голова Міжгірської районної організації крайового товариства « Просвіта» виділила наступні питання:
  - наполегливо вимагати від районної влади відновлення роботи будинку культури, який на даний час в дуже занедбаному стані і не працює.
  - не менш важливим є і вирішення питання приміщення для Товариства, активне залучення нових членів.
  - покращити роботу з морально-патріотичного виховання молодого покоління.

 • Участь в конкурсі на найкращі методичні розробки уроків, сценарії виховних і позаурочних заходів, присвячених Дню професії, який оголосила редакція журналу «Профтехосвіта» видавництво «Шкільний світ» з розробкою «Світ професії муляр, штукатур, лицювальник-плиточник». Зайняла третє місце.

 • Листопад 2013
 • Інтенсифікація та актуалізація змісту і форм навчання економічних дисциплін

 • Липень 2014
 • Участь в науково-практичній інтернет – конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення», проведеною ІПО ІПП УМО Національної академії педагогічних наук України. Стаття «Реалізація проектних технологій в Міжгірському професійному ліцеї»

 • Березень 2015
 • Взяла участь в огляд-конкурсі на кращий профорієнтаційний відеоматеріал «Моя професія – моя гордість» серед ПТНЗ області

 • Травень 2015
 • Взяла участь в огляд-конкурсі „Мій інноваційний урок” серед викладачів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ з розробкою підсумкового уроку за розділами: «Підприємство в умовах ринкової економіки», «Оплата праці робітників сфери послуг», «Персонал підприємства та продуктивність праці», «Ринкова економіка та її функціонування»»

 • Січень 2016
 • Виступ на педагогічній конференції на тему «Інноваційні технології навчання та проекти у системі підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та учнів»

 • Червень 2016
 • Участь у конкурсі «Панорама творчих уроків». За методичну розробку уроку «Загальні відомості про ескізи. Прийоми обмірювання деталей» стала лауреатом конкурсу

 • Лютий 2002
 • Учень групи № 23 Гурзан Петро(муляр,штукатур,лицювальник-плиточник) Предмет - креслення.

 • Березень 2006
 • Учениця групи № 22 Фесенко Діана( швачка, вишивальниця). Предмет - основи галузевої економіки і підприємництва.

 • Квітень 2007
 • Учень групи №4 Галай Іван(слюсар-електрик з ремонту електроустаткування) Предмет - креслення.

 • Березень 2008
 • Учень групи №4 Галай Іван(слюсар-електрик з ремонту електроустаткування) Предмет - основи галузевої економіки і підприємництва.

 • Травень 2009
 • Учень групи №6 Мильо Богдан( виробник художніх виробів з дерева). Предмет - креслення. Наказ №57 від 09.02.2009.р.

 • Квітень 2014
 • Учениця групи №25 Гнепа Ніна Володимирівна(виробник художніх виробів з дерева). Предмет - креслення. II місце.

 • Квітень 2010
 • Учениця групи №22( швачка, вишивальниця) Бобер Ірина Олександрівна. Предмет - економіка.

 • Травень 2012
 • Учениця групи №11 Мигалейко Марина Іванівна (кухар, офіціант). Предмет - економіка.

 • Квітень 2013
 • Учениця групи №11 Бойчич Марина Василівна(кухар, офіціант). Предмет - економіка.
  Учениця групи №21 Мигалейко Марина Іванівна (кухар, офіціант). Предмет - економіка.

Позанавчальна діяльність

Виховні заходи

 • Травень 2010
 • Грудень 2009
 • Жовтень 2011
 • Лютий 2011
 • Квітень 2011
 • Грудень 2011
 • Березень 2012
 • Жовтень 2012
 • Жовтень 2012
 • Грудень 2012
 • Січень 2013
 • Лютий 2013
 • Березень 2013
 • Квітень 2013
 • Вересень 2013
 • Жовтень 2013
 • Листопад 2013
 • Грудень 2013
 • Січень 2014
 • Лютий 2014
 • Квітень 2014
 • Травень 2014
 • Жовтень 2014
 • Грудень 2014
 • Травень 2015
 • Вересень 2015
 • Листопад 2015
 • Лютий 2016
 • Березень 2016
 • Квітень 2016
 • Січень 2017