Оголошує додатковий набір учнів по професії “Агент з організації туризму”

Набір проводиться на базі загальної середньої освіти. Вступники подають на ім’я директора заяву про прийом до ліцею із зазначенням обраної професії до якої додають:

  • документ про освіту в оригіналі
  • медичну довідку за формою 086-У
  • довідку про склад сім’ї та місце проживання
  • свідоцтво про народження (копія)
  • шість фотокарток розміром 3х4
  • ідентифікаційний код

Строк навчання в ліцеї зараховується в трудовий стаж. Зараховані до ліцею учні забезпечуються стипендією по результатах семестрової атестації:

  1. учням, в яких за підсумками семестрової атестації рівень навчальних досягнень складає 10-12 балів по всіх навчальних предметах, які вивчалися в даному семестрі – 101 гривня;
  2. учням, в яких за підсумками семестрової атестації рівень навчальних досягнень по всіх навчальних предметах складає менше 10 балів – 80 грн. 40 коп.

Бажаючим учням надається гуртожиток. Термін навчання – 10 місяців.