Охорона праці

Конституцією України твердо проголошено, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю».
Однак з кожним роком, на жаль, зростає кількість факторів, які негативно впливають на безпеку життєдіяльності людини. Біді краще запобігти, ніж боротися з її наслідками. Тому 21.11.2002 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про охорону праці», який має велике соціально-економічне значення.

Охорона праці в Міжгірському ліцеїЗакон України «Про охорону праці» це самостійна гілка в законодавстві України про працю. В ст.1 даного закону визначено, що охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Головним завданням охорони праці в Міжгірському професійному ліцеї є формування в учасників навчально-виховного процесу, знань і навичок безпечного ведення навчального, виробничого та виховного процесів, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я. Тому робота з охорони праці в ліцеї проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

В нашому професійному ліцеї діє Служба охорони праці, яка створена з метою організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі навчання та праці. Функціонує кабінет охорони праці основним завданням якого є навчання учнів та працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці і позитивного досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму, професійних захворювань та травматизму під час навчально-виховного процесу.

Вся робота в Міжгірському професійному ліцеї по охороні праці скеровується директором Маринець В.Ю. та інженером з ОП Шебак Ф.В.

Протягом року здійснюється постійний оперативний контроль за роботою щодо створення здорових та безпечних умов навчання та праці.

Ми працюємо під гаслом: Життя людини – найвища цінність, тому збереження життя та здоров’я працівників та учнів є головною метою в роботі Міжгірського професійного ліцею.


Реалізація прав працівників та учнів здійснюється через виконання вимог викладених у законодавчих актах щодо охорони праці, а саме: