Положення про гуртожиток Міжгірського професійного ліцею

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на основі “Примірного положення про гуртожитки” і встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитку, вселення на надану жилу площу, користування нею та виселення з гуртожитку.

1.2. У цьому Положенні гуртожиток – це жила площа, яка використовується для проживання учнів у період навчання, а також інших громадян (гостей) запрошених до ліцею для участі у культурно-масових заходах навально-виховного характеру.

1.3. У своїй діяльності гуртожиток керується чинними нормативно-правовими актами України.

1.4. Положення про гуртожиток визначає умови надання приміщень гуртожитку для тимчасового проживання, порядок тимчасового проживання осіб у житлових приміщеннях гуртожитку, його діяльність, утримання та експлуатацію.

1.5. Заборонено використання гуртожитку з іншою метою, ніж визначено цим Положенням.

1.6. У гуртожитку створені необхідні умови для проживання та проведення інших заходів. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяють і оснащують згідно санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

1.7. Читальний зал гуртожитку може використовуватися для проведення різних виховних заходів для мешканців гуртожитку.

1.8. Жила площа в гуртожитку надається всім бажаючим особам, але в першу чергу тим, яким важче добиратися до навчального закладу і не надається особам, які забезпечені житлом у смт. Міжгір’я і прилеглих населених пунктах.

 

II. Вселення до гуртожитку

2.1. Надання місць для тимчасового проживання у гуртожитку здійснюється за заявницьким принципом.

2.2. Поселення у гуртожиток гостей ліцею здійснюється за дозволом керівника навчального закладу.

2.3.Вільні місця у гуртожитку не використовуються для поселення інших осіб.

2.4. Особа, яка вселяється на надану жилу площу в гуртожитку, зобов’язана особисто пред’явити паспорт чи інший документ, що ідентифікує її.

2.5. Осіб, які поселяються у гуртожиток, реєструє у журналі реєстрації комендант гуртожитку.

2.6. Особі, яка вселилася до гуртожитку, комендант показує надане їй житлове приміщення з необхідним інвентарем (ліжком, шафою для одягу, стільцем, столом), а кастелянша видає постільні речі (матрац, подушку, ковдру, постільну білизну), якщо інше не передбачено угодою поселення.

2.7. Комендант гуртожитку ознайомлює під підпис особу та її законних представників (у випадку коли особа неповнолітня), яка вселяється до гуртожитку, з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, зокрема з правами та обов’язками осіб, які проживають у ньому.

2.8. Особи, які проживають у гуртожитку, за рішенням коменданта гуртожитку та їхньою згодою можуть бути переселені до іншої кімнати без погіршення умов проживання.

 

III. Користування жилою площею в гуртожитку

3.1. Вхід до гуртожитку його мешканцям не дозволяється під час навчально-виробничих занять. Відвідувачі (особи, які не проживають у гуртожитку) мають право перебувати в гуртожитку в позаурочний час, але не пізніше 20:00 години. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє документ, який посвідчує його особу і реєструється в книзі відвідувачів. Особа, яка проживає в гуртожитку, зобов’язана особисто зустріти відвідувача, а також провести його при виході з гуртожитку.

3.2. Особи, які проживають у гуртожитку, мають право:

– користуватися на рівних умовах між собою допоміжними приміщеннями (загального користування), обладнанням та інвентарем гуртожитку;

– своєчасно звертатися до коменданта гуртожитку для заміни або ремонту обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у наданні послуг з обслуговування гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами угоди поселення в гуртожиток;

– брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов у гуртожитку, тощо.

3.3. Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані:

– дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

– бережно відноситися до майна гуртожитку переданого їм у користування;

– підтримувати чистоту і порядок у кімнаті, де проживають, та в місцях загального користування;

– при виході із гуртожитку здати черговій ключ від кімнати, де проживають. У випадку загублення ключа від кімнати виготовити дублікат, а в разі заміни замка у дверях такої кімнати здати коменданту гуртожитку відповідний дублікат ключа;

– використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням;

– забезпечувати за власний рахунок проведення поточного ремонту приміщення, у якому проживають;

– дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування електричними, іншими приладами;

– не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними та нежилими приміщеннями гуртожитку;

– у випадку виселення з гуртожитку передати коменданту гуртожитку все майно, що було надано їм у користування.

3.4. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється:

– самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;

– захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку (загального користування) та нежилі приміщення гуртожитку;

– зберігати в гуртожитку вибухонебезпечні матеріали і речовини тощо;

– установлювати без згоди керівника ліцею додаткові електротехнічні та електричні прилади;

– порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в жилих приміщеннях;

– самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;

– без згоди керівника ліцею поселяти в приміщення, у яких проживають, сторонніх осіб;

– порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;

– вживати та зберігати тютюнові вироби, наркотичні або токсичні речовини, вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин;

3.5. Комендант гуртожитку зобов’язаний:

– організувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку;

– створювати умови для безперешкодного користування особами, які проживають у гуртожитку, його допоміжними приміщеннями (загального користування);

– вести облік осіб, які проживають у гуртожитку;

– забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

– інформувати осіб, що проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту в гуртожитку;

– забезпечувати за власний рахунок мешканців гуртожитку проведення поточного та капітального ремонтів гуртожитку, його допоміжних та нежилих приміщень, інвентарю, обладнання, крім поточного ремонту заселених жилих приміщень.

Спосіб виконання зазначених у цьому пункті зобов’язань визначається комендантом з урахуванням вимог законодавства.

 

IV. Виселення з гуртожитку

4.1. Виселення осіб з гуртожитку відбувається у таких випадках:

– закінченням терміну навчання або відрахуванням учня з числа ліцеїстів;

– за власним бажанням особи, що вселилася у гуртожиток або законного представника (у випадку, якщо особа, що вселилася – неповнолітня) з обов’язковим повідомленням про це коменданта гуртожитку;

– за ініціативою дирекції ліцею, якщо мешканець порушує Правила внутрішнього розпорядку ліцею, що призводить до матеріальних збитків (з обов’язковим їх відшкодуванням) та/або створює незручності для інших мешканців.

4.2. Виселення мешканця з гуртожитку може бути як однією із міри притягнення його до адміністративної відповідальності за інші порушення учнівської дисципліни (якщо не передбачено іншого виду покарання).

 

V. Оплата за проживання у гуртожитку та його утримання

5.1. Експлуатацію, утримання та проведення капітального ремонтів здійснює ліцей.

5.2. Особам, які є учнями ліцею і виявили бажання поселитися у гуртожиток (згідно цього Положення) надається жиле місце у гуртожитку безкоштовно за умови підписання особою, що поселяється та її законним представником (у випадку, якщо особа неповнолітня) угоди на поселення з обов’язковим проведенням поточного ремонту жилого місця.

 

Залишити відповідь