Положення про Міжнародний фестиваль “РЕКІТСЬКЕ СУЗІР’Я”

Положення
Про Міжнародний фестиваль юних поетів та
прозаїків, журналістів, митців малюнку і художнього фото,
авторської пісні та літературно-мистецьких композицій
“РЕКІТСЬКЕ СУЗІР’Я”

“ЗАТВЕРДЖЕНО”      
з доповненнями та змінами  
Президією ГО “МАЛіЖ”   
Протокол № 12 від 12 квітня 2013 р.

1. Загальні положення

1.1 Міжнародний фестиваль юних поетів та прозаїків, журналістів, митців малюнку і фото, авторської пісні та літературно-мистецьких композицій “Рекітське сузір’я” (далі – фестиваль ”Рекітське сузір’я”) є соціальним громадсько-суспільним дитячим масовим заходом, який проводиться щороку за підтримки керівництва влади, підприємств різних форм власності, спонсорів, у тому числі зарубіжних, об’єднує громадян України, які бажають співпрацювати для здійснення цілей, передбачених цим Положенням. Цей захід не ставить собі за мету отримання прибутку. Участь у ньому переважно надається дітям з обмеженими фізичними можливостями, позбавлених батьківської опіки, з багатодітних та малозабезпечених родин, дітей, які живуть у гірській та сільській місцевостях, а також на території, яка забруднена аварією на Чорнобильській АЕС.
1.2 Фестиваль “Рекітське сузір’я” засновано відповідно до Закону України “Про об’єднання громадян України”, Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, Закону України № 2402-ІІІ від 25.09.2009 “Про охорону дитинства”, Указу Президента України від 30.09.2010 № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Указу Президента України № 756/ 2012 від 28 грудня 2012 року, «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», Наказу Міністерства освіти і науки від 26.01.2011р, 58 «Про затвердження Концепції літературної освіти», Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01.03.2013 №311 “Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з підготовки та проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості,
Постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, інших нормативно-правових актів і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, діючого законодавства України та цього Положення.
1.3 Засновники та організатори фестивалю “Рекітське сузір’я”: Громадська організація “Мала академія літератури і журналістики” (далі – МАЛіЖ), Міністерство оcвіти і науки України, Міністерство у справах сім’ї України, Державний комітет телебачення та радіомовлення України, Закарпатська обласна державна адміністрація, Закарпатська обласна рада, Міжгірська районна державна адміністрація, Міжгірська районна рада.
1.4 Підготовкою та проведенням фестивалю “Рекітське сузір’я” займається постійнодіючий організаційний комітет, який очолюють на міжнародному рівні – почесний професор МАЛіЖ, почесний президент фестивалю “Рекітське сузір’я”,заступник голови літературно-мистецького об’єднання українців “Чиказька Богема” у м. Чикаго, керівники відділення МАЛіЖ у Польщі, Франції, Росії.
На всеукраїнському рівні – перший заступник голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, начальник відділу Департаменту преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, на обласному рівні – заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації, заступник голови Закарпатської обласної ради, а на районному рівні – голова Міжгірської районної державної адміністрації та голова Міжгірської районної ради.
1.5 Проведення фестивалю “Рекітське сузір’я” забезпечує Штаб фестивалю, який очолюють керівник громадської дитячої творчої організації “Мала академія літератури і журналістики”, заступник голови Міжгірської, начальник відділу освіти Міжгірської райдержадміністрації, директор Міжгірського професійного ліцею, керівник Літературно-мистецького центру МАЛіЖ (на громадських засадах).
1.6 Діяльність фестивалю “Рекітське сузір’я” спрямовує ректор МАЛіЖ віце-президент МАЛіЖу та його заступник.
Фестиваль “Рекітське сузір’я” може засновувати свій фонд, мати свою символіку.
1.8 Адреса органів управління фестивалю “Рекітське сузір’я”:

Міжгірська районна рада
смт. Міжгір’я, вул. Шевченка, 97,
Закарпатська область, 90000
тел.: (03146) 2-10-65, 2-12-03, факс: (03146) 2-10-65

Міжгірський професійний ліцей, Літературно-мистецький Центр МАЛіЖ
смт. Міжгіря, вул. Шевченка, 18, Закарпатсьтка область, 90000
тел.-факс ( 03146) 2-12-61

Головний офіс громадської організації “Мала академія літератури і журналістики”:
с. Рекіти, 92, Міжгірський район, Закарпатська область, 90012

Редакція літературно-мистецького журналу-газети МАЛіЖ “Сузір’я”,
вул. Лесі Українки, 43, м.Львів-8, 79008
тел.-факс (032) 235-57-33, (032) 235-58-25
електронна адреса: mala-akadem@ukr.net
інтернет-портал: http://www.academiy-malig.info

2. Мета і завдання фестивалю “Рекітське сузір’я”

2.1 Основною метою фестивалю “Рекітське сузір’я” є:
– вільне висловлення дитиною своєї думки, неупередженість в оцінках тих чи інших фактів та їх оприлюднення в усній, письмовій формі у своїх творах.
– отримання інформації та матеріалів з різних державниних, галузеввих і міжнародних джерел, особливо тих, які сприяють здоровому фізичному і творчому розвитку, соціальному, духовному та моральному благополуччю дітей шкільного віку;
– надавати можливість юним обдаруванням України та української діаспори в інших країнах, де засновані літературно-мистецькі осередки, відділення МАЛіЖ, розкривати свої творчі здібності, підтримувати постійні зв’язки з Україною;
– заохочувати обдарованих дітей до проходження стажування за обраним фахом у вітчизняних та іноземних друкованих та електронних засобах масової інформації;
– створювати за участю юних літераторів та журналістів кіно- і відеофільми, теле- і радіопередачі, видання літературно-мистецького журналу-газети МАЛіЖ “Сузір’я” та її поширення у школах, інших навчальних закладах, дитячих лікарнях, будинках для дітей позбавлених материнської опіки, серед дітей сиріт та малозабезпечених родин;
– відстоювати духовні та історичні здобутки українського народу;
– сприяти героїко-патріотичному вихованню молоді, підготовки до служби в Збройних Силах України;
– розширяти у юних митців пера, фото і малюнку художнє мислення, переймати досвід провідних фахівців в літературі та журналістиці, художній фотографії малюнку, авторської пісні та сценічного виконання;
– привертати увагу учасників та гостей фестивалю до збереження довкілля, самобутньої архітектури, традицій та звичаїв мальовничого закарпатського краю;
– сприяти вступу юних літераторів та журналістів, митців малюнку, фото , авторської пісні і сцени до вищих навчальних закладів за обраним фахом;
– виявляти обдарованих дітей, особливо із числа тих, які позбавлені батьківської опіки, обмежені фізичними можливостями і домагатись призначення їм стипендій, премій, надання іншої матеріальної допомоги;
– поповнювати банк даних юними обдарованими особистостями України та зарубіжжя.

3. Підготовка та проведення фестивалю “Рекітське сузір’я”

3.1 Час проведення фестивалю ”Рекітське сузір’я, його гасло та емблема, визначається Вченою радою, ректоратом Малої академії літератури і журналістики та оргкомітетом, про що не пізніше, як за два місяці, повідомляється у засобах масової інформації.
3.2 Брати участь у фестивалі ”Рекітське сузір’я” мають право, виключно члени МАЛіЖу, або кандидати до вступу в МАЛіЖ, переможці Всеукраїнського конкурсу Національного радіо України радіопрограми “Кольоровий світ”, журнал-газети МАЛіЖ “Cузір’я”, інтернет-порталів «Мала Академія літератури і журналістики», «Скарб Папча»( Росія), міських, районних та обласних турів-конкурсів, яких визначило журі спільно із керівниками літературно-мистецьких осередків та відділень Малої академії літератури і журналістики, а юних майстрів художнього фото та малюнку – керівництвом районних та обласних будинків дитячої творчості. Відповідно до чого має бути складено протокол. .
3.3 Окремі учасники фестивалю “Рекітське сузір’я”, які виявили бажання брати участь у цьому заході, не пізніше як за місяць до його проведення, подають заявку на ім’я ректора МАЛіЖ, головного редактора журнал-газети “Сузір’я”, за такою адресою: вул. Лесі Українки, 43, м. Львів-8 центр, 79008. До заяви додають також свій творчий доробок, а також документи до всупу в МАЛіЖ.
3.4 Не пізніше ніж за місяць до проведення фестивалю ”Рекітське сузір’я” керівники відділень подають до оргкомітету списки учасників, у тому числі і зарубіжних конкурсантів, яких визначило журі спільно із керівниками літературно-мистецьких осередків, філій та відділень Малої академії літератури і журналістики, а де вони не створені – керівники творчих організацій, шкіл, навчальних установ. До списків долучаються власноручно заповнені анкети форми № 1, яка додається. Вчителі, які супроводжують групи учасників фестивалю, повинні мати виписки із наказів керівників навчальних установ, список учасників, погоджений із дільничним лікарем. Вчитель, який супроводжує групу учасників фестивалю, відповідає за безпечне переміщення, несе особисту відповідальність за кожного учасника своєї групи, що бере участь у заходах, які проводяться на фестивалі “Рекітське сузір’я”.
3.5 Кожна конкурсна група (обласні відділення) виготовляє плакат із закличним транспарантом (колір – блакитний, синій або зелений. Розмір закличного транспаранта: (Довжина 3 м., ширина 80 см, літери пишуться золотистою або білою фарбою). У тексті мають бути назва міста, області чи району звідки прибули учасники фестивалю, а також фестиваль “Рекітське сузір’я”. Обов’язковим для конкурсних груп є:
– колективне привітання до 5 хв., яке делегації озвучують перед Літературно-музичною композицією;
– виготовлення аудіофонограм із позивними обласного, міського, районного радіо, шкільних радіовузлів, власних аудіофонограм.
– колективне привітання, аудіофонограми, зміст та художнє оформлення транспорантів враховуються при визначенні журі переможців фестивалю в номінації „Літературно-музична композиція”.
3.6 Проїзд учасників фестивалю “Рекітське сузір’я”, супроводжуючих їх вчителів до смт. Міжгір’я, а також на зворотній шлях, проживання та харчування у Літературно-мистецькому центрі МАЛіЖ при Міжгірському ліцеї та Міжгірських туристичних базах, в готелях здійснюється за їх рахунок, або цільових коштів, виділених керівництвом місцевої влади, спонсорів.
3.7. Організатори фестивалю забезпечують участь у творчих конкурсах, культурно-розважальних програмах, екскурсіях.
3.8 Творчі змагання між учасниками фестивалю проводяться у семи номінаціях:
– Поезія;
– Проза;
– Журналістика (художньо-публіцистичні жанри: замальовка, новела, образок) та серед редакцій учнівських газет;
– Малюнок;
– Художнє фото;
– Авторська пісня;
– Літературно-мистецька композиція.
3.9 Вікові групи конкурсантів (учні):
– 3-5 класи;
– 6-8 класи;
– 9-11 класи.
3.10 Для переможців у літературних жанрах, журналістиці, малюнку і художньому фото, авторській пісні та літературно- музичній композиції передбачено наступні відзнаки у всіх номінаціях: гран-прі, дипломант, учасник а також відзнака “Глядацькі симпатії”, почесного президента фестивалю “Рекітське сузір’я”, особлива відзнака керівника та організатора фестивалю, медаль МАЛіЖ.
3.11 Всі конкурсанти – переможці Всеукраїнського конкурсу Національного радіо України радіопрограми “Кольоровий світ” та журнал-газети МАЛіЖ “Cузір’я”, інтернет-порталів «Мала Академія літератури і журналістики», «Скарб Папча», міських, районних та обласних турів-конкурсів, яких визначило журі спільно із керівниками літературно-мистецьких осередків та відділень МАЛіЖ, у переддень проведення фестивалю подають до конкурсної комісії, яку очолює один із проректорів МАЛіЖ творчі доробки відповідно до оголошених номінацій,, у тому числі конкурсантів України та закордоння, які із поважних причин не змогли прибути на фестиваль, але відібрані для участі у фестивалі (розглядаються заочно).. На конкурс подаються підготовлені (папки за зразком) поетичні або прозові твори, в тому числі авторські збірки, але не менше 8 творів, та по 3 – 5 найкращих малюнків і художніх фото. Подають назву, слова, ноти, аудіозаписи одної або двох авторських пісень, які вони будуть виконувати, сценарії літературно-музичних композицій.

Авторські папки творчого доробку учасники фестивалю передаються керівниками груп до оргкомітету фестивалю відповідних номінацій у день заїзду учасників фестивалю;
Кожен із конкурсантів особисто визначає твори, авторську пісню, яку представлятиме на фестивалі, заповнює анкету встановленої форми, де вказує назву того чи іншого твору;

Для юних художників проводиться пленер під керівництвом професійних художників, а для фотохудожників – майстер-клас у супроводі майстрів фотосправи;

З конкурсантами-журналістами працюють досвідчені представники ЗМІ;

Таким чином юні художники, фотохудожники і журналісти проявляють свій талант в незалежних умовах. Художникам необхідно привезти з собою необхідні матеріали для роботи на пленері в природі.

На юних поетів, прозаїків і художників чекають творчі зустрічі з відомими письменниками і художниками;

З конкурсантами авторської пісні та літературно-мистецьких композицій займаються майстри сценічних жанрів.
3.12 У переддень відкриття фестивалю “Рекітське сузір’я” визначається черговість виступів представників областей, формуються групи конкурсантів за віковою категорією, а також склад журі. Склад журі визначається у кожній жанровій номінації на чолі з головою і не більше чотирьох членів журі;
3.13 Учасники фестивалю «Рекітське сузір’я» оприлюднюють прозовий твір не більше двох сторінок стандартного аркуша, одного або двох віршів різних за тематикою, решту творів передають до журі. Роботи з пленеру журі оцінює на загальній виставці. Забороняється подавати на конкурс твори, які були представлені на попередньому фестивалі.
3.14 Учасники фестивалю можуть брати участь у кількох номінаціях, але особисто озвучувати, представляти конкурсні твори – тільки в одній номінації. У інші передають свої твори журі тої чи іншої номінації.
3.15 Учасники фестивалю «Рекітське сузір’я» повинні оприлюднювати свої твори на фестивальній сцені у національному одязі, або стилізованому до національного.
3.16 Журі фестивалю «Рекітське сузір’я» оцінює твори і визначає лауреатів та призерів конкурсу, складає протокол, який має бути затверджений ректором МАЛіЖу, відбирає кращі твори, які можуть бути надруковані у літературно-мистецькому журнал-газеті «Сузір’я», інтернет-порталах «Мала Академія літератури і журналістики», «Скарб Папча», наступному томі авторів колективної книги “Рекітське сузір’я” або інших всеукраїнських та зарубіжних виданнях.
3.17. З метою ефективної роботи фестивалю «Рекітське сузір’я», збереження цінних подарунків, відзнак, розподілення їх між конкурсанами, рішенням керівника МАЛіЖ призначається керівник сектору нагород та відзнак, його заступники, секретар.
3.18. Нагородження переможців усіх номінацій здійснюють голови журі, відповідних номінацій спільно з керівництвом обласної та районної влади . Нагородження володарів гран-прі здійснює ректор МАЛіЖу спільно з керівництвом обласної та районної влади.

4. Внесення змін та доповнень до положення

4.1 Зміни та доповнення до Положення у порядку обговорення можуть вноситися Вченою радою громадської організації “Малої академії літератури і журналістики”, керівниками відділень та оргкомітетом фестивалю. Нормативно-правові акти України щодо підтримки юних талантів та сприяння їх творчості, що були прйняті після затвердження даного Положення вступають автоматично в дію.
Повний текст Положення розглядається та затверджується на розширеному засіданні Вченої ради та ректорату МАЛіЖ, публікується в електонних та друкованих засобах МАЛіЖ.

5. Прикінцеві положення

5.1 Фестиваль “Рекітське сузір’я” започаткований на невизначений термін.

Залишити відповідь