Узагальнюючий урок з розділу «Молекулярна фізика»

Як показує практика, знання та вміння, набуті при вивченні теорії, відіграють значну роль у формуванні професійних навичок. А майстерність кухаря формується в процесі щоденної практики, коли відточуються практичні прийоми та паралельно розвиваються професійні якості. Жоден кухар не зможе приготувати страву без знань молекулярної фізики.

6 березня викладач фізики Шовак Н.І. провела відкритий урок у формі конкурсу між командами за темою «Узагальнюючий урок з розділу «Молекулярна фізика» у групі №11 (кухар, офіціант). Учнi узагальнили i систематизували знання з молекулярної фізики, розширили свій політехнічний кругозір шляхом демонстрації зв’язку професії «Кухар» із молекулярною фізикою.

На уроці було вдало поєднано різні форми і методи роботи, зокрема традиційні методи навчання та сучасні освітні платформи з інтерактивними завданнями, проблемні ситуації, вирішення яких вимагало від учнів інтегрованих знань, захист проектів «Готуємо борщ!» і «Молекулярна кухня», самостійна і групова робота, експериментальний метод.

Цікава мультимедійна презентація продемонструвала сучасний підхід до формування компетентностей учнів.