Відкритий урок з української літератури на тему «Ціна людського щастя (за п’єсою І.Франка «Украдене щастя»)

24 травня в етнографічному музеї ліцею викладач Белень М.М. провела відкритий урок з української літератури на тему «Ціна людського щастя (за п’єсою І.Франка «Украдене щастя»).

Мета:

навчальна: ознайомити учнів із драмою І. Франка, розкрити її зміст, проаналізувати образи;
розвивальна: удосконалювати вміння та навички аналізувати художні образи, чітко ставити запитання, аргументовано висловлювати власну точку зору;
виховна: виховувати у ліцеїстів загальнолюдські цінності.

Марія Михайлівна поставила перед учнями завдання розв’язати конфліктну ситуацію, в якій опинилися герої п’єси.

Ліцеїсти доводили, що драма має соціально-філософське підґрунтя; визначали основні проблеми твору; формулювали власне ставлення до того, що трапилося з героями; висловлювали свою думку відносно морального вибору людини в житті; давали відповідь на питання: чи можливо побудувати власне щастя на чужому нещасті і якою ціною; учні набували навичок роботи в групі, визначаючи та аргументуючи свою позицію щодо обговорюваного питання.

Під час проведення уроку було використано презентацію, інсценізацію уривку із драми та інноваційні методи («Мікрофон», «Озвуч героя»).

Урок був спрямований на виховання моралі та етики, головними чинниками яких були ідеали добра, милосердя, людяності, честі та гідності.

Ми живемо в складний час, коли воскресає нетлінне, коли інтерес до нього стає духовною потребою, коли ми йдемо від оновлення людини до відродження нації і від забудови руїн і гоїння ран – до розбудови України і духовного злету народу, від добробуту родини – до розквіту рідного краю.