Як поступити до ліцею? Які професії можна здобути?

      До Міжгірського професійного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають повну чи базову загальну середню освіту або освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

      ● Громадяни України мають рівні права при вступі до ліцею відповідно до своїх здібностей і нахилів. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, при вступі до ліцею користуються рівними правами з громадянами України.

      ● Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ліцею до 10 червня 2012 року.

      ● В 2012– 2013 навчальному році ліцей проводить набір учнів з таких професій та терміном навчання:

      на основі базової середньої освіти (9 класів)

 • столяр, термін навчання 3 роки (30 чоловік, хлопці);
 • муляр, штукатур, лицювальник-плиточник, термін навчання 3 роки (30 чоловік, хлопці);
 • кухар, офіціант, термін навчання 3 роки (30 чоловік, хлопці, дівчата);
 • слюсар по ремонту автомобілів, термін навчання 3 роки (30 чоловік, хлопці);
 • виробник художніх виробів з дерева , термін навчання 3 роки (30 чоловік, хлопці, дівчата);

      на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

 • лісник, єгер, термін навчання 1 рік (30 чоловік, хлопці, дівчата);
 • адміністратор, черговий по поверху ( готелю, кемпінгу, пансіонату), покоївка, термін навчання 1 рік, (30 чоловік, хлопці, дівчата).

      ● Зарахування до ліцею проводиться шляхом конкурсної співбесіди. Переважним правом при вступі в ліцей користуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти із сімей, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків.

      ● Вступники, які виявили бажання навчатись по професіях:

 • муляр, штукатур,лицювальник-плиточник;
 • кухар, офіціант;
 • слюсар з ремонту автомобілів;
 • столяр;
 • виробник художніх виробів з дерева;
 • адміністратор, черговий по поверху, покоївка ;
 • лісник, єгер

подають в ліцей договори з підприємствами, організаціями всіх форм власності та підприємцями про гарантування проходження виробничої практики та працевлаштування по закінченню ліцею (форма договору видається приймальною комісією ліцею).

      ● Документи від вступників приймаються до 15 серпня з 8.00 до 17.00 год щоденно ( крім суботи і неділі). Початок занять з 1 вересня .

      ● Вступники надсилають поштою або подають особисто заяву на ім’я директора про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії, місця проживання до якої додають:

 • документ про освіту в оригіналі;
 • медичну довідку за формою 0-86 У;
 • 6 фотокарток розміром 3х4;
 • довідку про склад сім’ї та місце проживання;
 • копію свідоцтва про народження (2 екз.) ;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (2 екз.).
 • Паспорт, документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступники пред’являють особисто в строки, що визначені для подання документів.

      ● Зараховані до ліцею учні забезпечуються стипендією по результатах семестрової атестації, бажаючі – гуртожитком. Строк навчання в ліцеї зараховується в трудовий стаж.

      ● Зарахування до ліцею оформляється протоколом приймальної комісії та затверджується наказом директора. Зарахування проводиться до 25 серпня і доводиться до відома вступників.

      ● Особи ,які без поважних причин не приступили до занять протягом десяти днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею.

      ● Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення.

Залишити відповідь